Gminny turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Osjaków

2012 03 03%20turniej%20g%202 - Gminny turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy OsjakówCel zawodów:
 – Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy
 – Przygotowanie do udziału w społecznie popularnych formach aktywności ruchowej
 – Ukazanie sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu

Organizatorzy:
 – Urząd Gminy w Osjakowie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie

Miejsce:
 – Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie

Uczestnicy:
 – Mieszkańcy gminy Osjaków

Termin:
 – 7 luty 2015 r., godz. 1400

Konkurencje:     
 – Piłka siatkowa ? w załączeniu regulamin

Zgłoszenia:
 – W turnieju mogą uczestniczyć zespoły, które zadeklarowały chęć udziału w rozgrywkach do dnia 5 lutego 2015 r.

Nagrody:
 – Puchary za miejsca I-III

Uwagi organizacyjne:
 – Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pok. Nr 8  lub tel. 43 842 33 91 wew. 14.

Załączniki:

pdf 16 - Gminny turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Osjaków – Regulamin Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej