152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

image?format=raw&type=img&id=3932 - 152. rocznica wybuchu Powstania StyczniowegoW dniu 22.01.2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Osjakowie odbyła się gminna uroczystość patriotyczna z okazji 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Rady Gminy w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Na uroczystość składały się: część oficjalna oraz część artystyczna.

W części oficjalnej nastąpiło wprowadzenie pocztów sztandarowych, odegranie hymnu państwowego, powitanie gości i uczestników uroczystości, wystąpienie okolicznościowe Zastępcy Wójta Gminy Osjaków – Pani Renaty Kostrzyckiej, wystąpienie okolicznościowe Pana Franciszka Janusa – Prezesa Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, odprowadzenie pocztów sztandarowych. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, pod kierunkiem Pani Anety Pierzyna i Pani Ewy Drewicz. Organizatorami uroczystości byli: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osjakowie.

Zdjęcia z obchodów można obejrzeć na stronie GOK-u: http://kultura.osjakow.pl/fotogaleria/152-rocznica-powstania-styczniowego-22012015r