Ankieta dla mieszkańców Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020 prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.  Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Pola właściwe należy zakreślić „X”.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Ankietę wypełnioną można odesłać na maila [email protected] . bądź pocztą na adres LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 43 842 35 22.

Ankieta do pobrania