Konkurs fotograficzny

2015 05 15 konkurs fotograficzny - Konkurs fotograficzny

Urząd Gminy w Osjakowie ogłasza konkurs fotograficzny pn.

„Najładniejszy zakątek przyrodniczy gminy Osjaków”

Konkurs skierowany jest do fotografów – pasjonatów, amatorów, jak również do profesjonalistów. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.

W konkursie wezmą udział tylko i wyłącznie zdjęcia terenów atrakcyjnych przyrodniczo gminy Osjaków.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika (poniżej lub w pok. Nr 2 Urzędu Gminy w Osjakowie) i przesłanie go do Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków wraz z załączoną Pracą konkursową na nośniku elektronicznym.

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie

od 15 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również pod tym adresem: http://osjakow.bip.net.pl/?c=573.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pok. Nr 2 lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 91 w. 30.