Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osjakowie. Etap I – przebudowa parteru budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

pdf 16 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz (format PDF)