Debata społeczna w Osjakowie

Komendant Komisariatu Policji w Osjakowie nadkom. Dariusz Raducki  zaprasza mieszkańców gminy Osjaków i wszystkie osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa na terenie Gminy Osjaków na debatę społeczną.
Debata społeczna odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku o godzinie 13.00. w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie ul. Wieluńska 16.
Tematem debaty jest: bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania – zagrożenia w ocenie mieszkańców oraz ocena bezpieczeństwa, porządku publicznego i efektywności realizacji zadań służbowych przez policjantów za okres dziewięciu miesięcy 2015 r.
Debata ma na celu upowszechnienie i wymianę informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno w kontekście przestępczości pospolitej jak i wykroczeń porządkowych oraz w ruchu drogowym.