Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

pdf 16 - Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2016