Zaproszenia do oceny programu

Zaproszenia do oceny Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: