Dotacja na własną firmę

{nomultithumb}2016 05 zatrudnij sie sam - Dotacja na własną firmę

{multithumb}

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego”.

  • Osoby, które wezmą udział w projekcie, otrzymają dotację na uruchomienie własnej firmy w wysokości do 22.700,76 zł oraz comiesięczne wsparcie w wysokości do 1.850 zł przez okres 12 miesięcy.
  • Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 14 czerwca do 22 czerwca do godziny 16.00, pod adresem: ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (budynek Urzędu Gminy Osjaków).
  • W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: są w wieku powyżej 29 lat, mieszkają w powiecie wieluńskim, są bez pracy (bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, poszukujące pracy lub bierne zawodowo), oraz spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: osoba po 50. roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba o niskich kwalifikacjach (posiadająca wykształcenie najwyżej średnie).
  • Wsparcie nie może zostać udzielone osobie, która m.in.: jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, posiadała firmę w okresie roku przed przystąpieniem do projektu, była karana.

Więcej informacji (m.in. zasady rekrutacji, wzory dokumentów do złożenia) znajdziesz na stronie:
zatrudnij-sie-sam.pl.