XVIII Przegląd Folklorystyczny Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery

2016 06 05 przeglad folkloru 01.jpg - XVIII Przegląd Folklorystyczny Ziemi Wieluńskiej im. Marka DeryPodczas XVIII Przeglądu Folklorystycznego Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery wystąpiły następujące zespoły: Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy, „Nadwarcianki” z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy, Zespół Ludowo Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska, Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Promyk” z Komornik, Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Mierzycach, Zespół Folklorystyczny w Popowicach, Zespół Śpiewaczy Włościanie z Chotowa, Koło Gospodyń Wiejskich Łaszew, Zespół Śpiewaczy Naramice, Edmund Kopczyński, Zespół Śpiewaczy Biała, Kapela Podwórkowa z Ostrówka, Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”, Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny i Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie.