UWAGA GOSPODARZU!

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:

Grzywną do 5 000 zł zagrożone są wykroczenia:

  1. Niezapewnienie psu stałego dostępu do wody.

  2. Trzymanie psa na uwięzi (łańcóchu) krótszej niż 3 metry.

  3. Trzymanie psa na uwięzi ponad12 godzin na dobę.

  4. Utrzymywanie w warunkach powodujących uszkodzenie ciała (np. zbyt ciężki łańcuch powodujący zwyrodnienie kręgosłupa.

  5. Brak budy lub innego pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi , (również np. buda dziurawa, niewłaściwie zaizolowana).

  6. Brak dostępu do właściwego pożywienia.

  7. Brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.

Popełnienie wykroczeń z pkt. 1-6 zagrożone jest również karą ARESZTU.
Wykroczenia z pkt. 1,4,5,6 uznane mogą być również za znęcanie się nad zwierzęciem, które jest PRZESTĘPSTWEM zagrożonym wysoką grzywną, KARĄ OGRANICZENIA WOLNOŚCI albo KARĄ POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 2. Wobec osoby uznanej za winną popełnienia przestępstwa Sąd orzec również NAWIĄZKĘ DO 100 000 ZŁ, na cel związany z ochroną zwierząt.

Jeśli jesteś świadkiem wyżej wymienionej sytuacji, możesz zgłosić to anonimowo policji lub Straży Gminnej (Miejskiej)

Możliwe kontrole stanu psów w ramach OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI.