Nagrody dla zespołów ludowych

Miło nam poinformować, że w związku z Jubileuszem 20-lecia działalności, Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

W związku z Jubileuszem 40-lecia działalności, Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa otrzymał Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.