154. rocznica wybuchu powstania styczniowego

{nomultithumb}2016 01 03 powstanie styczniowe - 154. rocznica wybuchu powstania styczniowego