Informacje o grypie ptaków

Od dnia 28 grudnia 2016 r. należy zgłaszać do powiatowych lekarzy weterynarii wszystkie miejsca w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) – obowiązek ten dotyczy również przyzagrodowego (przydomowego) utrzymywania małych ilości kur, kaczek, gęsi itp. na potrzeby własne gospodarstwa domowego lub jako zwierząt ozdobnych.

  Informacja dla Hodowców Drobiu

Apel do Hodowców Drobiu

Bioasekuracja – ulotka

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 r. poz. 2091)

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii