Zaproszenie do zgłaszania opinii i uwag dotyczących realizacji programu

Zaproszenie do zgłaszania opinii i uwag dotyczących realizacji programu. Programu współpracy Gminy Osjaków w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaproszenie do oceny programu
Formularz opinii i uwag