Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Wójt Gminy Osjaków i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie zwracają się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w nocy z 20 na 21 października br. w Gminie Osjaków.

Pożar strawił dorobek całego życia rodziny, zniszczeniu uległ budynek mieszkalny . W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Poszkodowani będą musieli wybudować nowy dom.

Dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane, praca przy budowie) jak i finansowej o rozważenie udzielenia pomocy.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie z siedzibą przy ulicy Wieluńskiej 11/8, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.

Natomiast pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie numer: 94 9251 1019 0012 8195 3000 0010 z dopiskiem „Pomoc poszkodowanym – pożar w Czernicach”

Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.


Osoby do kontaktu – Ewa Wieczorek, Emilia Kałuża ul. Wieluńska 11/8 Osjaków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 43 842 34 20 kom. 792178860