Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Osjaków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Wzór oferty