Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej

Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

  1. Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej
  2. Formularz zgłoszenia