Gminna uroczystość patriotyczna z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Dnia Zwycięstwa

{nomultithumb} 2018 04 30 gminna uroczystosc - Gminna uroczystość patriotyczna z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Dnia ZwycięstwaGaleria zdjęć z uroczystości

27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych przy ul. Wieluńskiej 14 odbyła się gminna uroczystość patriotyczna z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Dnia Zwycięstwa
W programie uroczystości przewidziano:

  1. Wystąpienia okolicznościowe
  2. Część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
  3. Przemarsz delegacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie pod Obelisk „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” celem złożenia kwiatów

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP wraz z członkami Koła, Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków, Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, Pan Jan Zatwarnicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, Pani Jolanta Niepiekło – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Osjakowie, Pan Waldemar Jabłonka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Osjakowie, Radni Rady Gminy w Osjakowie, Sołtysi Gminy Osjaków, Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Pani Katarzyna Wojcieszek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Osjakowskiej, Pani Anna Przybylska – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Czernicach, Pan Tomasz Cieśla – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Drobnicach, Pani Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie, Pani Barbara Domagała – Kierownik GBP w Osjakowie, Ks. Michał Rydz – Proboszcz Parafii Chorzyna, Ks. Marcin Kręciwilk – Wikariusz Parafii Osjaków, , przewodniczący, prezesi i kierownicy grup działających na terenie naszej gminy,Pan Leszek Nowak – Prezes GLKS „Warta” Osjaków, emerytowani i czynni pracownicy Urzędu Gminy, Oświaty i Kultury oraz media.

Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe: Rady Gminy w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Drobnicach, Katolickiej Szkoły Podstawowej w Czernicach, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osjakowie, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osjaków.

Zwracając się do wszystkich zebranych, historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa przybliżyła Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków.

Głos zabrali również goście:

  • Pan Piotr Polak – Poseł na Sejm RP,
  • Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego,
  • Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Żołnierski hołd tym, którzy zginęli oddał w swoim przemówieniu Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie.

Uroczystość uświetniła swoimi występami młodzież Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Przedstawiony montaż słowno-muzyczny był wymowną lekcją historii.

Delegacja młodzieży wraz z opiekunami udała się pod Obelisk „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” celem złożenia kwiatów.

Pani Mirosława Kłobus – Dyrektor GOK w Osjakowie na ręce Pani Hanny Kołodziej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych złożyła serdeczne podziękowania dla młodzieży za wymowną część artystyczną i nagłośnienie, dla Pani Anety Pierzyny za dekorację sali, dla Pani Ewy Drewicz za oprawę muzyczną oraz dla Pani Iwony Nowak za reżyserię.

Podziękowała również Pocztom Sztandarowym za uświetnienie gminnej uroczystość patriotycznej z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Dnia Zwycięstwa , a wszystkim obecnym za przekazywanie wartości patriotycznych z pokolenia na pokolenie.