VI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w ramach Nadwarciańskiego Festiwalu Ludowego

Dnia 28 kwietnia 2018 r. Zespół Pieśni Ludowej w Osjakowie oraz Zespół Pieśni Ludowej w Dębinie reprezentowały naszą gminę podczas VI Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w ramach Nadwarciańskiego Festiwalu Ludowego, który odbył się w dniach 28 – 29 kwietnia 2018r. w Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie. W kategorii „Zespół Śpiewaczy” II miejsce zajął ZPL w Osjakowie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia z przeglądu na stronie: kultura.osjakow.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie