Projekt pt: „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW”

{nomultithumb}loga - Projekt pt: „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW”

Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 500,00 zł w projekcie granowym nr KPL/U/31/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu darmowych modułów szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 267 osób oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.

Informacje dotyczące zapisów na bezpłatne szkolenia pojawią się wkrótce na naszej stronie.