Program „Czyste powietrze”

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej programu „Czyste powietrze” informujemy, że jest to program Ministerstwa Środowiska.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa : https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Ministerstwo przyjęło założenie że w każdej gminie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu. Po wyznaczeniu terminów przez Ministerstwo Środowiska powiadomimy mieszkańców o miejscu i terminie spotkania.