Wykaz remontowanych dróg w Gminie Osjaków

Wykaz dróg i chodników wykonanych na terenie gminy Osjaków w latach 2015 – 2018

W 2015r.

 Lp.

Nazwa remontowanej drogi

Nazwa materiału

Długość

1.

Osjaków – Zofia / ul. Szp. Pół.Ws.

naw. asfaltowa

1277mb

2.

Osjaków – ul. Ścieżkowa

naw. asfaltowa

360mb

3.

Osjaków – ul. Szpitalna

naw. destruktowa

70mb

5.

Drobnice – Kol. Dąbrowa

naw. destruktowa

500mb

 

Razem

2207mb


Wykonano remonty przepustów, rowów i chodników:
                  

1.Wyremontowano parking przy budynku komunalnym w Drobnicach, parking przy /GOPS/

   ul. Wieluńskiej w Osjakowie, chodnik przy OSP w Walkowie.

2. W ramach inicjatyw samorządowych wybudowano 200mb /700m2/ chodnika i ścieżki

    rowerowej , umocnienie rowu płytami ażurowymi na ul. Częstochowskiej w Osjakowie.

Wartość wykonanych robot drogowych – 544 538,00zł

W 2016r.

Lp.

Nazwa remontowanej drogi

Nazwa materiału

Długość

1.

Walków – Borki Walkowskie

naw. asfaltowa

1030mb

2.

Kuźnica Strob. – Kuźnica Ług.       

naw. asfaltowa

1500mb

3.

Krzętle

naw. asfaltowa

750mb

4.

Czernice

naw. asfaltowa

750mb

5.

Drobnicach Kol. Zagóry

naw. destruktowa

950mb

6,

Borki Walk. — Bębnów

naw. asfaltowa

115mb

7.

Osjakowie ul. Topolowa

naw. asfaltowa

200mb

8.

Felinów

kruszywo

200mb

9.

Osjakowie , ul. Sieradzka /z PZD/

naw. asfaltowa

1680mb

 

Razem

7175mb

Wykonano remonty przepustów, rowów i chodników:

1. Wyremontowano przepusty w Kuźnicy Ług. – dł. 22m, Felinowie, Kuźnicy Strobińskiej.

2. W ramach inicjatyw samorządowych wybudowano 170mb /595m2/ chodnika i ścieżki   rowerowej na ul. Częstochowskiej w Osjakowie

3. Wykonano remont 320mb chodnika w Osjakowie , ul. Południowa.

Wartość wykonanych robót drogowych –  1 640 518,00zł

W 2017r.

Lp.

Nazwa remontowanej drogi

Nazwa materiału

Długość

1.

Zofia – Osjaków

naw. asfaltowa

2546mb

2.

Borki Walkowskie

naw. destruktowa

1300mb

3.

Osjaków, ul. Wesołe Kąty

naw. destruktowa

320mb

4.

Chorzynie – Kol. Żabieniec

kruszywo i destrukt

200mb

5.

Zatoka parkingowa i chodnik przed Szk. Podst. /z PZD/                

Kostka bnrukowa

380m2

 

Razem

4366mb

Wykonano remonty chodników;   

      1. Remont chodnika na ul. Sienkiewicza w Osjakowie – 480mb.

      2. Chodnik w OSP Walków – 45m2

      3. Chodnik w Czernicach – 35m2

      4. Chodnik przy świetlicy wiejskiej Kużnicy Ługowskiej – 15m2

      5. Utwardzenie /płytkami /za budynkiem Gminy – 154m2

Wartość wykonanych robot drogowych – 927 550,00zł

W 2018r.            

Lp.

Nazwa remontowanej drogi

Nazwa materiału

Długość

1.

Zofia – Felinów

naw. asfaltowa

705mb

2.

Osjaków, ul Targowa i Rynek

naw. asfaltowa

955mb

3.

Chorzyna – Kol. Tobułki

naw. destruktowa

350mb

 

Razem

2010mb

Wykonano remonty chodników;

  1. Remont chodnika na ul. Południowej w Osjakowie – w trakcie  realizacji
  2. Utwardzenie /płytkami /za budynkiem Gminy – 50m2
  3. Parking za budynkiem OSP Czernice – 35m2

Wartość wykonywanych robot drogowych – 2 646 543,59zł

Sporządził: Leszek Wajs

 

Wykaz dróg destruktowych na terenie Gminy Osjaków w/g stanu na wrzesień 2018r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Długość

Wykonanie w okresie

2007 – 2018

1

Drobnice – Kol. Podk. – Stara Wieś

700mb

700mb

2

Drobnice – Kol. Życht

720mb

720mb

3

Drobnice – Kol. Nowiny

980mb

980mb

4

Stanisławów -Józefina

875mb

875mb

5

Rad. Folwark /leśniczówka/

165mb

165mb

6

Czernice

650mb

 

7

Dąbrowice

300mb

300mb

8

Borki Walkowskie

1300mb

1300mb

9

Zofia /Pytel/

1050mb

1050mb

10

Kuźn. Strobińska

350mb

 

11

Chorzyna – Kol. Tob.

580mb

350mb

12

Zofia / Półgrabia/

280mb

280mb

13

Nowa Wieś – Jasień

Nowa Wieś / Sofor/

1300mb

500mb

1300mb

14

Kuźn.Ług. – Kuszyna

700mb

 

15

Gabrielów

800mb.

800mb

16

Felinów

3070mb

3070mb

17

Osjaków – ul. Targow.- Zofia

1040mb + 280mb asf

1320mb

18

Osjaków – ul.Piaskowa

480mb

 

19

Nowa Wieś

100mb

100mb

20

Czernice – cm.

300mb

300mb

21

Drobnice do Dąbrowa.

720mb

720mb

22

Osjaków ul. Szpitalna

70mb

70mb

23

Drobnice – Kol.Zagóry

950mb

950mb

24

Borki Walkowskie

1300mb

1300mb

25

Chorzyna Kol. Żab.

200mb

200mb

26

Osjaków, Wesołe Kąt

320mb

320mb

 

Razem

19 800mb

15 380mb

Opracował: Leszek Wajs

Wykaz dróg z kostki brukowej na terenie Gminy Osjaków na dzień 31 grudnia 2016r.

Lp.

Nazwa Miejscowości

Długość

Wykonane w okresie

kadencji

1.

Osjaków – Wesołe Kąty

90mb

90mb

2.

Osjaków ul. Kościelna

268mb

268mb

3.

Osjaków ul Cmentarna

280m²

280m²

4.

Czernice – plac

685m²

685m²

RAZEM: 358mb + 965m²

Wykaz dróg wykonanych z kruszywa łamanego

 

Lp.

 

Nazwa miejscowości

 

 

Długość

 

Wykonane w okresie kadencji

1.

Drobnice – Kol. Zagóry

900mb

900mb

2.

Walków – Kol. Kresy

600mb

600mb

RAZEM: 1500mb

Opracował: Leszek Wajs

Wykaz dróg asfaltowych na terenie Gminy Osjaków w/ stanu na wrzesień 2018r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Długość

Wykonane w okresie

2007 – 2018

1.

Drobnice – Kol. Dąbrowa

1450mb

 

2.

Drobnice – Kol. Żychta – Stara Wieś

1075mb

1075mb

3.

Drobnice – Kol. Stara Wieś

870mb

 

4.

Drobnice – Kol. Podkochlew

650mb

650mb

5.

Raduczyce – Kol. Raducka

2370mb

 

6.

Rad. Folwark – Józefina

850mb

850mb

7.

Józefina

1670mb

 

8.

Dąbrowice

650mb

650mb

9.

Czernice – Borki. Walk.

2825mb

 

10.

Skaleniec – Walków

3663mb

3663mb

11.

Dębina

600mb

 

12.

Chorzyna – Krzętle

1980mb

1980mb

13.

Krzętle

520mb

520mb

14.

Chorzyna – Kol. Tobułki

350mb

350mb

15.

Zofia – Kuźn. Ług.

1800mb

 

16.

Kuźn. Ług. -Borczyk

960mb.

 

17.

Kuźn. Ług. – Drutowski

440mb

440mb

18.

Osjaków – osiedle

720mb

720mb

19.

Osjakó ul.Targowa Rynek

955mb

955mb

20.

Osjaków – ul.Targ.za8

280mb

280mb

21.

Osjaków – ul .Przejazd

170mb

 

22.

Osjaków – ul. Południowa

350mb

 

23.

Osjaków – ul. Krótka

80mb

 

24.

Osjaków – ul. Sienkiewicz

260mb

 

25.

Osjaków – ul. Wieluńska

980mb

 

26.

Osjaków – ul. Spacerowa

380mb

 

27.

Osjaków – ul. Cmentarna

300mb

 

28.

Osjaków – ul. Kościelna

30mb

30mb

29.

Osjaków – ul. Topolowa.

100mb

100mb

30.

Osjaków – ul. Szpit. Cegiel

425mb

425mb

31.

Chorzyna – Smugi

1270mb

1270mb

32.

Osjaków – Szpit.Pół.Wsch.

1277mb

1277mb

33.

Osjaków ul. Ścieżkowa

360mb

360mb

34.

Osjakow ul. Topolowa

210mb

210mb

35.

Walków – Borki Walk.

1030mb

1030mb

36.

Borki Walk. – Czernice

115mb

115mb

37.

Czernice – Kol. Bielany

750mb

750mb

38.

Krzętle

750mb

750mb

39.

Kuźnica Ługowska – Ugod

1550mb

1550mb

40.

Zofia – Osjaków – Rogacz.

2546mb

2546mb

41.

Zofia – Felinów

705mb

705mb

RAZEM:                               38 316mb                 23 251mb

Długość dróg publicznych w/g ewidencji dróg gminnych – 84,5km

Długość dróg nie ujętych w ewidencji, stanowiących dojazd do miejscowości – 72.2km

Opracował: Leszek Wajs