Zrealizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych w okresie 2014 – 2018

Zrealizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych w okresie 2014 – 2018

Zrealizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych w okresie 2014 – 2018

1

Remont części drogi gminnej – ul. Szpitalnej i Ścieżkowej w Osjakowie

67 987,00 zł

0,00 zł

67 987,00 zł

środki własne

2015

2

Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicach

35 046,51 zł

0,00 zł

35 046,51 zł

środki własne

2015

3

Remont pomieszczeń biurowych w lokalu przy ul. Wieluńskiej 11/8 w Osjakowie, wymiana pokrycia dachowego oraz pieca C.O. w budynku komunalnym przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie, przebudowa lokalu mieszkalnego w Osjakowie ul. Wieluńska 11/3 na dwa oddzielne lokale

206 061,59 zł

0,00 zł

206 061,59 zł

środki własne

2015

4

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie

222 879,98 zł

192 155,00 zł

30 724,98 zł

WFOŚiGW w Łodzi

2015

5

Modernizacja nawierzchni drogi w Drobnicach o nr geod.531 oraz remont nawierzchni drogi w Kolonii Zagóry

168 134,00 zł

0,00 zł

168 134,00 zł

środki własne

2015-2016

6

Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dębinie

31 979,79 zł

0,00 zł

31 979,79 zł

środki własne

2015

7

Zakup koparko ładowarki

314 265,00 zł

299 250,00 zł

15 015,00 zł

WFOŚiGW w Łodzi

2015

8

Remont nawierzchni dróg – ul. Północnej i Wschodniej i przebudowa drogi ul. Szpitalnej

311 727,09 zł

51 450,00 zł

260 277,09 zł

FOGR

2015

9

Remont drogi gminnej Borki Walkowskie- Walków (tzw. droga szkolna)

174 960,55 zł

90 250,00 zł

84 710,55 zł

FOGR

2016

10

Remont drogi gminnej Czernice: Kol. Mała Wieś – Kol. Bielany (etap I)

141 336,51 zł

0,00 zł

141 336,51 zł

środki własne

2016

11

Przebudowa drogi gminnej w m. Krzętle

88 054,62 zł

0,00 zł

88 054,62 zł

środki własne

2016

12

Remont nawierzchni ul. Topolowej w Osjakowie

35 000,00 zł

0,00 zł

35 000,00 zł

środki własne

2016

13

Remont drogi gminnej nr 117310E w Kuźnicy Ługowskiej

580 596,00 zł

280 626,00 zł

299 970,00 zł

NPPDL

2016

14

Przebudowa pomieszczeń parteru Urzędu Gminy w Osjakowie oraz przebudowa 3 pomieszczeń piętra budynku

352 027,00 zł

0,00 zł

352 027,00 zł

środki własne

2015-2017

15

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Szpitalnej w Osjakowie

214 445,55 zł

0,00 zł

214 445,55 zł

środki własne

2015-2017

16

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kolonii Dąbrowice

35 046,51 zł

0,00 zł

35 046,51 zł

środki własne

2015-2017

17

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Osjakowie 

23 371,18 zł

0,00 zł

23 371,18 zł

środki własne

2017

18

Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicach

54 288,46 zł

0,00 zł

54 288,46 zł

środki własne

2017

19

Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach 

1 167 290,22 zł

708 364,25 zł

123 574,97 zł

PROW na lata 2014-2020

2017

335 351,00 zł

WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka)

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, tranzytową przepompownią ścieków, wewnętrzną linią zasilającą eNN w miejscowości Nowa Wieś i Dębina

3 462 074,90 zł

1 220 187,00 zł

1 861 540,90 zł

PROW na lata 2014-2020

2017

380 347,00 zł

WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka)

21

Remont drogi w miejscowości Zofia

587 388,00 zł

65 340,00 zł

522 048,00 zł

FOGR

2017

22

Budowa zatoki parkingowej przed Szkołą Podstawową w Osjakowie

70 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł

dotacja od Powiatu Wieluńskiego

2017

23

E-administracja w Gminie Osjaków

717 458,01 zł

462 450,81 zł

255 007,20 zł

RPO WŁ na lata 2014-2020 

2017-2018

24

Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków, w tym: przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Osjakowskie Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków oraz adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku o altanę turystyczno-wypoczynkową wraz z przyległym otoczeniem i drogą dojazdową (wartości wg umowy o dofinansowanie)

1 972 583,01 zł

1 222 926,06 zł

749 656,95 zł

RPO WŁ na lata 2014-2020

2016-2018

25

Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną (wartości wg umowy o dofinansowanie)

1 591 286,00 zł

695 969,45 zł

895 316,55 zł

RPO WŁ na lata 2014-2020

2018

26

Przebudowa ul. Targowej i Rynek w Osjakowie (budowa chodników, miejsc parkingowych, wyniesione przejścia dla pieszych, oświetlenie uliczne, nawierzchnia asfaltowa)

1 912 684,95 zł

586 918,00 zł

1 325 766,95 zł

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dotacja z Powiatu Wieluńskiego

2018

27

Remont drogi Zofia-Felinów

761 543,59 zł

204 900,00 zł

556 643,59 zł

FOGR

2018

28

Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków

2 427 000,00 zł

1 836 000,00 zł

591 000,00 zł

RPO WŁ na lata 2014-2020

2018

RAZEM: 2014-2018

17 726 516,02 zł

8 662 484,57 zł

9 064 031,45 zł