Zadania inwestycyjne oraz inne projekty tzw. miękkie w Gminie Osjaków w latach 2014 – 2018:

Lp.

Rodzaj zadań i projektów

Wartość projektów/zadań [zł]

Wartość dofinansowania ze środków UE i funduszy krajowych [zł]

 Zadania i projekty zrealizowane

1

zadania inwestycyjne (infrastrukturalne m. in. w zakresie dróg, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, ochronę środowiska, obiektów użyteczności publicznej)

18 922 124,82

9 641 525,57

2

projekty tzw. miękkie (kulturalne, sportowo-rozwojowe, edukacyjne, społeczne skierowane do różnych grup osób, m.in.: seniorów, dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych)

4 973 811,16

4 653 320,10

Zadania i projekty przygotowane do realizacji

3

projekty, na które pozyskano dofinasowanie w formie dotacji

5 714 463,90

4 392 609,32

4

projekty ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej (Środowiskowy Dom Samopomocy i żłobek)

5 725 647,96

3 622 610,00

OGÓŁEM:

35 336 047,84

22 310 064,99