Planowa przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w miejscowościach Chorzyna, Krzętle, Kuźnica Strobińska i Kuźnica Ługowska w dniu 5 listopada 2018 r. w godzinach od 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu planowanych prac remontowych.