100-lecie Niepodległości Polski

{nomultithumb}image?view=image&format=raw&type=img&id=8643 - 100-lecie Niepodległości Polski
>> Galeria zdjęć z uroczystości >>

Dnia 11 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym p.w. św. Kazimierz Królewicza w Osjakowie odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych o godz. 12:00, łącząc się z patriotami w całym kraju odśpiewano Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość prowadził i odprawiał Mszę Świętą za Ojczyznę Proboszcz Parafii Osjaków – ks. Marek Ptak w koncelebrze ks. Marcina Kręciwilka.

Kartę historii przybliżył Wójt Gminy Osjaków – Pan Jarosław Trojan. Przypomniał o ciężkich dla Narodu Polskiego 123 latach niewoli, zrywach narodowościowych, wskazując przy tym na lokalną działalność patriotyczną. Podkreślił ważną rolę w ruchu wyzwoleńczym Powstańców Styczniowych pod dowództwem Teodora Cieszkowskiego, których mogiła znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Osjakowie. Wspomniał także o zsyłkach na Sybir – Władysława Ostrzyckiego, Józefa Psarskiego i śmierci Franciszka Sztyglica, podkreślając tym samym, że lokalne społeczności odegrały ogromną rolę w drodze do wolności naszego kraju. Podziękował Pocztom Sztandarowym, Proboszczowi Parafii Osjaków, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Dyrektorom oraz Kierownikom jednostek podległych za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Żołnierski hołd tym, którzy zginęli oddał w swoim przemówieniu Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie. Podkreślił, iż warto mówić i przypominać młodemu pokoleniu o czasach zaborów i wojen, jak ciężkie było wówczas życie ludzi, a dziś żyjemy w dostatku dzięki tym żołnierzom, którzy szli i ginęli za naszą wolność. Dziś jesteśmy dumni z tego, że żyjemy w wolnej Polsce.

Uroczystość uświetniały pieśni patriotyczne, takie jak: „Złamane berła”, „Ojczyzna”, „Orzeł Biały”, „Komendancie nasz”, „Uwierz Polsko”, „I Brygada”, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie pod kierunkiem Pani Ewy Drewicz. Msza Święta zakończyła się odśpiewaniem Roty.

Poczty sztandarowe, delegacje i obecni na uroczystości, w rytmie marsza przeszli na cmentarz, by w hołdzie poległym za Ojczyznę zapalić znicz i złożyć wiązanki kwiatów na Kwaterze Powstańców Styczniowych 1863 r.

O profesjonalne nagłośnienie zadbał Pan Piotr Sitarski.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy „Droga do wolności” do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.