Gmina Osjaków bierze udział w Narodowym Programie Zdrowia

npz - Gmina Osjaków bierze udział w Narodowym Programie Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 to działanie w obszarze zdrowia publicznego, mające na celu wydłużenie życia Polaków, poprawę jakości ich życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Instytut Medycyny Wsi jako jednostka naukowa zajmująca się ochroną zdrowia mieszkańców wsi jest realizatorem Celu operacyjnego nr 4 pod nazwą Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zmaieszkania, rekreacji oraz nauki w zakresie pkt. 2 Profilaktyka; 2.1 Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowychi związanych z pracą, wtym ze służbą żołnierzy zawodowychi funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących.

Adresatami zadań realizowanych przez IMW w ramach NPZ są pracownicy zawodowo narażeni na szkodliwe czynniki bilogiczne w miejscu pracy, m.in.: rolnicy, leśnicy, lekarze weterynarii.

Głównym celem projektu jest poszerzenie świadomości wymienionych grup zawodowych zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz stworzenie możliwości przebadania środowiska pracy na obecnośc czynników biologicznych, które mogą wywoływać infekcje i choroby u osób narażonych.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji na stronie
npz.imw.lublin.pl

NPZ plakat - Gmina Osjaków bierze udział w Narodowym Programie Zdrowia