Wieczór dla Niepodległej

image?view=image&format=raw&type=img&id=8681 - Wieczór dla Niepodległej Więcej zdjęć z tego wydarzenia w galerii >>{nomultithumb}

W grudniowe popołudnie (3 grudnia 2018 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się Wieczór dla Niepodległej, który zgromadził wiele osób, chcących uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Wieczór przebiegał w podniosłej, patriotycznej atmosferze, rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Utwory patriotyczne zawsze pełniły ważną rolę w życiu wszystkich Polaków, dodawały siły, otuchy i nadziei na pokonanie wroga, dlatego też w ten poniedziałkowy wieczór z pieśnią na ustach wspominaliśmy poległych bohaterów, wspólnie słowem i pieśnią patriotyczną czciliśmy Polskę i Niepodległość.

Wypełniona publicznością sala Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie rozbrzmiewała wspólnym śpiewem następujących utworów patriotycznych:
• „Rekrucie rekrucie”
• „Jedzie ułan w las”
• „Siódmo godzina z wiecora biła”
• „Piechota”
• „Deszcz jesienny deszcz”
• „Serce w plecaku”
• „Pierwsza Kadrowa”
• „Wojenko wojenko”
• „Przybyli ułani pod okienko”
• „Jakem maszerował”
• „Rogatywka”
• „Kołysanka”
• „Więc pijmy wino szwoleżerowie”
• „Rozkwitły pąki białych róż”
• „O mój rozmarynie”
• „Ostatni mazur”

Montaż słowno muzyczny przygotowany został przez:
Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny, Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa, Zespół Pieśni Ludowej z Chorzyny, Grupę Śpiewaczą „Raduczanie” , Pracowników Urzędu Gminy w Osjakowie, Klub Seniora oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej. Część artystyczną zakończył spektakl – „Śladami historii” w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

Wieczór zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Dorota Więckowska – Dyrektor Biura Posła na Sejm Piotra Polaka i Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Marek Kieler – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pan Grzegorz Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego, Pan Waldemar Borczyk – Radny Powiatu Wieluńskiego, Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Osjakowie, Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków wraz z kierownikami referatów oraz pracownikami Urzędu Gminy w Osjakowie, Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków, Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, Pan Ryszard Drutowski – Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie wraz z radnymi, Pani Sylwia Walczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Osjakowie, Sołtysi z terenu Gminy Osjaków, Pan Wiesław Jaskólski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Osjakowie wraz z Prezesami Jednostek OSP z Gminy Osjaków, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy placówek organizacyjnych Gminy Osjaków, młodszy aspirant Krzysztof Grzelczyk – dzielnicowy Gminy Osjaków, prezesi i kierownicy stowarzyszeń i grup działających na terenie Gminy Osjaków, przedsiębiorcy, prezesi i właściciele firm, emerytowani pracownicy kultury i oświaty, twórcy ludowi i działacze oraz społeczność z terenu naszej gminy, a także media.