Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – V etap

WFOSIGW 2014 2020 - Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - V etap

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – V etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 26.126,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 390/OZ/D/2018 z dnia 26 października 2018 r. Koszt całkowity zadania: 28.441,40 zł.