156. rocznica powstania styczniowego

{nomultithumb}image?view=image&format=raw&type=img&id=8709 - 156. rocznica powstania styczniowegoGaleria zdjęć >>

156 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęliśmy uroczystym wymarszem Pocztów Sztandarowych, Chorągwi, zaproszonych gości, delegacji oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie na cmentarz, by z należytym szacunkiem oddać hołd poległym, złożyć kwiaty oraz zapalić znicz na Kwaterze Powstańców Styczniowych.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie przy ulicy Wieluńskiej 14. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztów Sztandarowych i Chorągwi oraz odegrania hymnu państwowego i hymnu szkoły. Następnie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków wspominał między innymi o zrywie patriotycznym oraz podkreślał determinację i siłę walki ludzi zamieszkujących teren naszej gminy oraz gmin ościennych. W imieniu Pana Pawła Rychlika Posła na Sejm RP list odczytała obecna na uroczystości Pani Magdalena Szydło – Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Pawła Rychlika. Pan Marek Kieler – Starosta Powiatu Wieluńskiego w swoim przemówieniu podkreślił, że gmina Osjaków jako jedna z nielicznych gmin wiejskich organizuje uroczystości poświęcone Powstańcom Styczniowym. Głos zabrali również Radni Powiatu Wieluńskiego Pan Andrzej Stępień oraz Pan Waldemar Borczyk. Podkreślono rolę Pani Mari Nowaczyk – emerytowanej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, która była inicjatorką nadania szkole podstawowej imię Powstańców Styczniowych.

Żołnierski hołd poległym w powstańczych walkach oddał również Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Osjakowie.

Uroczystość uświetniła swoim przedstawieniem artystycznym młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Montaż słowno – muzyczny pokazał losy młodych ludzi, którzy oddawali własne życie za ukochaną ojczyznę, a przedstawiona rekonstrukcja wydarzeń pozwoliła nam odczuć ból tamtych dni.

Swoją obecnością podczas wydarzenia zaszczycili nas: Pan Andrzej Urbaniak – Wiceprzewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, Pani Magdalena Szydło – Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Pawła Rychlika, Pan Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Andrzej Stępień – Radny Powiatu Wieluńskiego, Pan Waldemar Borczyk – Radny Powiatu Wieluńskiego, Pan Marek Kieler – Starosta Powiatu Wieluńskiego, mł. bryg. mgr inż. Tomasz Lewiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Osjakowie, Radni Rady Gminy w Osjakowie, Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków, Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, ks. Marek Ptak – Proboszcz Parafii Osjaków, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Osjkaów, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek podległych oraz instytucji działających na terenie Gminy Osjaków, prezesi i kierownicy stowarzyszeń i grup działających na terenie gminy Osjaków, oraz emerytowani pracownicy oświaty, kultury i Urzędu Gminy.