Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Zwycięstwa

{nomultithumb}
image?view=image&format=raw&type=orig&id=8759 - Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Zwycięstwa
Galeria zdjęć >>

30 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych przy ul. Wieluńskiej 14 odbyła się gminna uroczystość patriotyczna z okazji 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 74. rocznicy Dnia Zwycięstwa.

W programie uroczystości przewidziano:

  1. Wystąpienia okolicznościowe

  2. Część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

  3. Przemarsz delegacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie pod Obelisk „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” celem złożenia kwiatów

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Kieler – Starosta Powiatu Wieluńskiego, bryg. mgr. inż. Pan Piotr Cały – Zastępca Komendanta Powiatowej PSP w Wieluniu, Pan Damian Sobieraj – Prezes OSP w Drobnicach, Dowódca Pocztów Sztandarowych, Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP, Pan Jarosław Trojan – Wójta Gminy Osjaków, Radni Rady Gminy w Osjakowie, Sołtysi Gminy Osjaków, Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Pani Katarzyna Wojcieszek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Pani Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie, Pani Ewa Wieczorek – Kierownik GOPS w Osjakowie, Pani Katarzyna Kowalska – Kierownik Oddziału w Osjakowie NBS w Działoszynie, Ks. Marcin Kręciwilk – Wikariusz Parafii Osjaków, przewodniczący, prezesi i kierownicy grup działających na terenie naszej gminy, emerytowani i czynni pracownicy Urzędu Gminy, oświaty i kultury oraz media.

Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe: Rady Gminy w Osjakowie, Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osjakowie, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osjaków.

Zwracając się do wszystkich zebranych, historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa przybliżył Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków.

Głos zabrali również goście:

  • Pan Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP,

  • Pan Marek Kieler – Starosta Powiatu Wieluńskiego.

Żołnierski hołd tym, którzy zginęli oddał w swoim przemówieniu Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRP i BWP w Osjakowie.

Uroczystość uświetniła swoimi występami młodzież Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Przedstawiony montaż słowno-muzyczny był wymowną lekcją historii.

Delegacja młodzieży wraz z opiekunami udała się pod Obelisk „Poległym za Ojczyznę 1939-1945” celem złożenia kwiatów.

Pani Mirosława Kłobus – Dyrektor GOK w Osjakowie na ręce Pani Hanny Kołodziej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych złożyła serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli za wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, a młodzieży za kolejną lekcję historii i dzisiejsze przesłanie.

Podziękowała również Pocztom Sztandarowym za uświetnienie gminnej uroczystość patriotycznej z okazji 228 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 74 rocznicy Dnia Zwycięstwa, a wszystkim obecnym za przekazywanie wartości patriotycznych z pokolenia na pokolenie.