Czyste Powietrze – zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 1 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Więcej informacji na stronie: http://kampaniaczystepowietrze.pl oraz na stronie WFOŚiGW: http://wfosigw.lodz.pl.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:

 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program adresowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,

osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Program w liczbach

Całkowita pula programu to 103 miliardy złotych. Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek 39,7 miliarda złotych. Kwoty dofinansowania w formie mogą sięgać do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.Według wstępnych szacunków programem termomodernizacji ma zostać objętych ponad 3 miliony domów jednorodzinnych.

Czyste powietrze ulotka A5 2 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 3 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 4 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 5 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 6 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 7 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Czyste powietrze ulotka A5 8 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

 

 • ministerstwo srodowiska - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.
 • nfosigw - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:

 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program adresowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki
latawiec 2 - Czyste Powietrze - zdrowy wybór.

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

 

Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Program w liczbach

Całkowita pula programu to 103 miliardy złotych.
Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek 39,7 miliarda złotych.
Kwoty dofinansowania w formie mogą sięgać do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.
Według wstępnych szacunków programem termomodernizacji ma zostać objętych ponad 3 miliony domów jednorodzinnych.