Zaproszenie na spotkanie ws. możliwości wymiany niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła.

{nomultithumb}

getimg.php?name=EFR PL LODZKIE - Zaproszenie na spotkanie ws. możliwości wymiany niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz możliwością przystąpienia Gminy Osjaków do tego naboru, zapraszam Mieszkańców Gminy Osjaków, na spotkanie, którego tematem będzie omówienie możliwości wymiany niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, ul. Wieluńska 26.