ZAPROSZENIE Urząd Gminy w Osjakowie i ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Kości…

ZAPROSZENIE
 Urząd Gminy w Osjakowie i ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Kości...

ZAPROSZENIE

Urząd Gminy w Osjakowie i ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wieluniu, zaprasza rolników z terenu Gminy Osjaków na szkolenie, które odbędzie się w dniu 11 marca (środa) 2020 r. o godz. 10.30 w Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie ul.Wieluńska 26

TEMAT I: Płatności obszarowe 2020 – Nowe płatności – dobrostan zwierząt po raz pierwszy w roku 2020
Szkolenie przeprowadzi pracownik AR i MR – Andrzej Woszczyk

TEMAT II: Zasady tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych, grup i organizacji producentów owoców i warzyw, zrzeszeń i innych form organizacji.
Szkolenie przeprowadzi pracownik ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie

Zaprasza organizator szkolenia
inż. Henryka Dubecka
Udostępniono: 0

Data: 2020-03-06 00:05:42

Źródło