Telefony i adresy mailowe do sekretariatu i do biur Urzędu : – Sekretariat – te…

Telefony i adresy mailowe do sekretariatu i do biur Urzędu :
 - Sekretariat – te...

Telefony i adresy mailowe do sekretariatu i do biur Urzędu :

– Sekretariat – tel: (43) 842-33-91, [email protected]
– Oświata finanse – (43) 842-33-91 wew. 26, [email protected]
– Skarbnik Gminy – (43) 842-33-91 wew. 18, [email protected]
– Podatek akcyzowe, sport, turystyka – (43) 842-33-91 wew. 25, [email protected]
– Podatki – (43) 842-33-91 wew. 21, [email protected]
– Egzekucja podatków – (43) 842-33-91 wew. 21, [email protected]
– Płace – (43) 842-33-91 wew. 26, [email protected]
– Przelewy – (43) 842-33-91 wew. 25, [email protected]
– Sprawy obronne, ochrona p.pożarowa – (43) 842-33-91 wew. 33, [email protected]
– USC, ewidencja ludności – (43) 842-33-91 wew. 24, [email protected]
– Rolnictwo, działalność gospodarcza – (43) 842-33-91 wew. 14, [email protected]
– Kadry – (43) 842-33-91 wew. 15, [email protected]
– Obsługa Rady Gminy – (43) 842-33-91, bł[email protected]
– Informatyk – (43) 842-33-91 wew. 22, [email protected]
– Gospodarka lokalowa – (43) 842-33-91 wew. 12, [email protected]
– Drogi, wycinka drzew, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – (43) 842-33-91 wew. 28, [email protected]
– Ochrona środowiska, gospodarka gruntami – (43) 842-33-91 wew. 30, [email protected]
– Odpady komunalne – (43) 842-33-91 wew. 23, [email protected]
– Plan przestrzennego zagospodarowania, podział nieruchomości – (43) 842-33-91 wew. 32, [email protected]
– Z-ca Wójta, zamówienia publiczne – (43) 842-33-91, [email protected]

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan
Udostępniono: 2

Data: 2020-03-16 14:27:00

Źródło