INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na po…

INFORMACJA
 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 Na po...

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Osjaków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17.04.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 1, w liczbie 3,
– Nr 2, w liczbie 3,
– Nr 3, w liczbie 3,
– Nr 4, w liczbie 4,
– Nr 5, w liczbie 3,
– Nr 6, w liczbie 6.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu II

/-/ Tomasz Rafał Kucharski
Udostępniono: 1

Data: 2020-04-14 13:04:09

Źródło