Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoł…

Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoł...

Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Przyznana kwota dofinansowania: 59.840,00‬ zł.

W ramach wspomnianego dofinansowania zostały zakupione 32 laptopy na łączną wartość: 59.840,00‬ zł, które zostaną niebawem przekazane na czas zdalnego systemu nauczania w użytkowanie uczniom z terenu Gminy Osjaków.


Gmina Osjakow otrzymala dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkol.xx&oh=52e292bdd871516a75565b0e1467bd12&oe=5ED1C463 - Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoł...Udostępniono: 4

Data: 2020-04-15 16:32:51

Źródło