INFORMACJA Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia e…

INFORMACJA
 Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia e...

INFORMACJA

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku z tym ogłoszenie konkursu dla poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii –zostało wstrzymane. Informuję, że o dalszych działaniach i możliwościach w zakresie składania wniosków/deklaracji do udziału w projekcie związanym z tym konkursem, będziemy informować na stronach internetowych.

Proszę o bieżące śledzenie naszych stron: www:osjakow.bip.net.pl oraz www:gmina.osjakow.pl.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan
Udostępniono: 4

Data: 2020-04-15 15:57:49

Źródło