PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU Data i godz. planowanej przerwy: 13.05.2020…

PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
 Data i godz. planowanej przerwy:
 13.05.2020...

PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

Data i godz. planowanej przerwy:
13.05.2020 14:00-18:00

Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej:
Kuźnica Strobińska

Miejscowości/ulice zasilane z wyłączonej stacji:
Kuźnica Strobińska


Udostępniono: 0

Data: 2020-05-04 10:57:02

Źródło