ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków, EKO-REGIO…

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków, EKO-REGIO...

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków, EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 18.05.2020r. do 21.05.2020r. od godziny 6.00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

18.05 (poniedziałek) Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark, Kolonia Raducka, Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Dębina, Skaleniec, Stanisławów, Kajdas

19.05 (wtorek) Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka, Piskornik Czernicki, Huta Czernicka, Kolonia Dąbrowice

20.05 (środa) Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle, Zofia, Gabrielów, Felinów

21.05 (czwartek) Osjaków

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. złom metalowy
2. dywany, wykładziny
3. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami)
4. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
5. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki)
6. opony do rozmiaru 1250 mm
7. opakowania z tworzyw sztucznych(beczki, skrzynki, wiadra)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
– odzież
– szkło luzem
– opakowania po farbach i lakierach
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635 37 12 wew. 47
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane
Udostępniono: 8

Data: 2020-05-08 14:43:53

Źródło