Rokitna Stochod Rarańcza W I wojnie światowej Władysław Królikowski przeszed…

Rokitna
 Stochod 
 Rarańcza
 W I wojnie światowej Władysław Królikowski przeszed...

🎖️Rokitna
🎖️Stochod
🎖️Rarańcza

W I wojnie światowej Władysław Królikowski przeszedł szlak bojowy z II Brygadą Legionów Polskich. Podczas II wojny trafił do sowieckiej niewoli.
Z której już nie wyszedł. Został zamordowany w 1940 roku w Charkowie. Władysław Królikowski urodził się 11 czerwca 1892 roku w Osjakowie.

Promuje Łódzkie Gmina Osjaków Ziemia Wieluńska Stary Wieluń
Udostępniono: 0

Data: 2020-06-11 18:16:49

Źródło