INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 12 czerwca 2020 r. Na po…

INFORMACJA
 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
 z dnia 12 czerwca 2020 r.
 Na po...

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Osjaków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Sieradzu II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 4, w liczbie 1,
– Nr 5, w liczbie 1,
– Nr 6, w liczbie 3.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie.
§ 3
W dniu 15.06.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
– Nr 2.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu II

Tomasz Rafał Kucharski
Udostępniono: 0

Data: 2020-06-12 16:24:44

Źródło