INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W G…

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W G...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSJAKOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 11/8 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wybrano kandydata do zatrudnienia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Pomocy w Osjakowie
/-/ Ewa Wieczorek
Udostępniono: 1

Data: 2020-06-23 15:22:33

Źródło