Czytelnicy_2020_1

Czytelnicy_2020_1

Gmina Osjaków wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Osjakowie uprzejmie prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej czytelnictwa książek. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut.
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie.

http://2020czytelnicy1.webankieta.pl/

Czytelnicy_2020_1

Zapraszam do wypełnienia ankietyUdostępniono: 0

Data: 2020-06-30 14:37:41

Źródło