WAŻNY KOMUNIKAT W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS…

WAŻNY KOMUNIKAT
W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz objęciem powiatu wieluńskiego strefą czerwoną o zaostrzonym reżimie sanitarnym, z dniem 10 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Osjakowie wprowadza się dodatkowe środki ostrożności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii.
Wszystkie sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:
telefon: 43 842 33 91
email: [email protected]
ePUAP: /UGOsjakow/skrytka
W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, klienci będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnegoUdostępniono: 0

Data: 2020-08-07 16:30:02

Źródło