Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowny wzrost stanu Warty

Obraz może zawierać: tekst „OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Obszar: Zlewnie dopływów Warty Prosny (łódzkie) Ważność: Od godz. 17:00 dnia 30.08.2020 do godz. 06:00 dnia 31.08.2020 Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo: 50% Godzina data wydania: godz. 13:15 dnia 30.08.2020 Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB Oddziałw WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”

Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowny wzrost stanu WartyUdostępniono: 0

Data: 2020-08-30 18:44:32

Źródło