Dla zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej

W Urzędzie Gminy w Osjakowie do pobrania są druki wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Po wypełnieniu wniosek może zostać przesłany na adres:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Łódzki Obszar Sprzedaży
ul. Składowa 35, 90-127 Łódź

lub złożony w sekretariacie Urzędu Gminy w Osjakowie (pok. nr 19).