Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Ważność: od godz. 05:00 dnia 10.09.2022 do godz. 08:00 dnia 11.09.2022.
Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu z burzami, spodziewane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

305401633 385734863734154 8987904804139467079 n.jpg?stp=dst jpg p180x540& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=730e14& nc ohc=9nSQrQ 5KXEAX9XHeij& nc ht=scontent waw1 1 -Udostępniono: 0

Data: 2022-09-09 21:41:30

Źródło