Informacja dot. zapotrzebowania na węgiel

Mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego, przez które zgodnie z ustawą rozumie się węgiel kamienny po preferencyjnej cenie, prosi się o zgłoszenie do urzędu informacji o zapotrzebowaniu na paliwo stałe (maksymalnie 1,5 t). Zgłoszenia należy dokonać do dnia 25 października 2022 r. do godz. 12.00 na jeden z trzech sposobów:

– osobiście w Urzędzie Gminy w Osjakowie (parter)

– poprzez skrytkę epuap: /UGOsjakow/skrytkaUGO

– drogą mailową na adres: sekretariat@osjakow.pl , w tytule maila należy wpisać „zapotrzebowanie na węgiel”.

W przypadku wysłania informacji drogą elektroniczną należy wskazać:

– imię i nazwisko

– adres gospodarstwa domowego zgłoszonego do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

– rodzaj paliwa stałego  (do wyboru: miał, groszek, orzech)

– termin  (do wyboru jeden z 4 terminów: do 15.11, od 16.11-30.11, 01.12.-15.12 i od 16.12-31.12)

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia nie mogą dokonać osoby, które zakupiły paliwo stałe (węgiel) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Powyższe informacje są niezbędne do oszacowania ilości zapotrzebowania na paliwo stałe na terenie gminy Osjaków, celem przekazania do Wojewody Łódzkiego